Dragon Capital Markets Limited, công ty quản lý quỹ của nhóm Dragon Capital vừa bán ra 500.000 cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT.

Theo đó, Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 500.000 cổ phiếu FPT giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11.643.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,193% còn 11.143.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,099%.

Với hành động bán ra của Vietnam Enterprise Investments Limited, nhóm cổ đông Dragon Capital hiện chỉ còn nắm giữ 37.137.904 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,992% từ mức 37.637.904 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,086% trước đó.

Việc bán bớt cổ phiếu FPT của nhóm Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh FPT sắp sửa họp ĐHCĐ tới đây bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2018 giảm mạnh so với 2017 do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ khối phân phối-bán lẻ.

Nguyên Phương

Theo Nhịp sống kinh tế